Luật cá cược thể thao và những điều lệ trong bóng đá

8/22/2022 8:01:10 PM

Một số nhưng trận Đấu và sự Kiện, luật cá cược thể thao đã có những quy tắc khác nhau và để chúng đã được liệt kê trong nhiều sự kiện cụ thể/ quy tắc ở trận đấu đặt cá cược cho mỗi sự kiện hoặc là trận đấu cụ thể/ loại cá cược ở trong trang web này.

Sau đây là những quy tắc cá cược AFB168VN chung đối với hầu hết tất cả những sự kiện và trận đấu/ loại cá cược, việc tuân thủ đầy đủ là điều bắt buộc.

Trường hợp đã áp dụng, quy định và được định nghĩa nêu trong Điều khoản và điều kiện để công bố trên website của Công ty đã áp dụng đối với các quy tắc và những quy định cá cược này.

Quy tắc và điều lệ cá cược chung

Tất cả những thông tin đã được cung cấp bởi nhà cái uy tín AFB168 đã được thiết lập dựa trên thiện chí và hỗ trợ cho người chơi. Luật cá cược thể thao, tuy nhiên chúng tôi đã không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc là thiếu sót liên quan nào đến ngày và tháng, thời gian, hay địa điểm, đối thủ cạnh tranh, tỷ lệ cá cược, kết quả, và số liệu thống kê, áo cầu thủ được hiển thị tại Live Streaming hoặc là những thông tin cá cược khác.

Công Ty họ có quyền sửa bất kỳ những lỗi nghiễm nhiên và để áp dụng mọi biện pháp hợp lý để đảm bảo cho các trận đấu đó, được định nghĩa bởi những loại cá cược khác nhau đã được cung cấp tại một sự kiện thể thao là nhất định, đã được quản lý với một tính toàn vẹn và rõ rang rất.

Chúng tôi có quyền đưa ra một quyết định cuối cùng

Tại mọi thời điểm, mội người chơi có trách nhiệm để nhận thức được về tỷ số các trận đấu và tất cả những thông tin liên quan và được khuyên nên nắm rõ ở trạng thái của trận đấu trước khi đặt cá cược.

Công Ty có quyền sửa đổi những quy tắc luật cá cược thể thao này bất cứ lúc nào vì bất kỳ lí do nào đó. Bất kỳ đã sửa đổi này sẽ đã được ràng buộc và có hiệu lực ngay khi được đăng tải tại Website.

Khách hàng thừa nhận được tỷ số hiện tại, thời gian đã trôi qua và các dữ liệu khác đã được cung cấp trên trang web, trong khi nếu như đã lấy từ [live feed] thì thông tin đã được cung cấp bởi một bên là thứ ba và có thể dẫn đến thời gian sẽ chậm trễ và/ hoặc có thể là không chính xác.

Luật cá cược thể thao, tất cả cá cược đặt dựa trên dữ liệu này hoàn toàn là có rất nhiều nguy cơ gây bất lợi cho nhiều khách hàng.

Công ty đã cung cấp cho dữ liệu này nhưng không mang tính là để đảm bảo về sự chính xác, và đầy đủ kịp thời của dữ liệu đó và không chịu trách nhiệm cho bất cứ những tổn thất về trực tiếp hay là gián tiếp gây ra cho nhiều khách hàng và nếu như khách hàng đã phụ thuộc vào những thông tin như thế này.

Trận đấu đã bị hủy hoặc trì hoãn

Nếu như một Sự Kiện không bắt đầu đúng lịch và ngày bắt đầu và không hoàn tất tại các ngày dự kiến ban đầu để hoàn thành theo những quy định trong các quy tắc luật cá cược thể thao riêng biệt, thì tất cả cá cược sẽ bị bãi bỏ, ngoại trừ những cá cược đặt trên các loại cá cược đã được xác định là vô điều kiện.

Nếu như một sự kiện đã bắt đầu nhưng sau đó lại bị hủy bỏ, và không hoàn tất trong các ngày đã dự kiến ban đầu để hoàn thành theo quy định trong các quy tắc thể thao riêng biệt đó, thì tất cả cá cược sẽ được vô hiệu, ngoại trừ những cá cược tại trận đấu đã được xác định là vô điều kiện.

Thay đổi địa điểm trong trận đấu

Trừ khi có những quy định khác, nếu như trận đấu dự kiến đã được chơi trên sân trung lập nhưng lại đã được chơi trên sân không trung lập hoặc là ngược lại, tất cả các cá cược sẽ vẫn được coi là được hợp lệ.

Trong trường hợp đã thay đổi địa điểm nơi mà đội chủ nhà và đáng lý chơi hoặc ngược lại, tất cả các cá cược vào trận đấu này sẽ đều bị hủy. Cược cũng sẽ bị hủy nếu như tên đội nhà và đội khách là đặt tên và sai quy định.

Đối với những sự kiện không mang tính đồng đội, nếu như các địa điểm đã dự kiến thay đổi sau khi các Kèo đã mở ra, thì tất cả các cá cược vẫn được coi là hợp lệ.

Thời gian tiến hành

Luật cá cược thể thao nếu như thời gian của một sự kiện đã được thay đổi thì tất cả cá cược sẽ bị vô hiệu. Bất kỳ diễn biến xảy ra ở trong thời gian bù giờ hoặc thời gian tạm ngưng, đã được coi là đã xảy ra vào cuối thời gian chính thức.

Kết quả

Khi liên quan, đội đã được trao giải sẽ được tính kết quả chính thức, với bất kể kết quả xét loại nào khác hoặc là sửa đổi khác đối với kết quả. Nếu như không có lễ đăng quang hoặc trao giải, kết quả sẽ được xác định theo kết quả là chính thức của nhà tổ chức và chính thức tại thời điểm đã xác định trận đấu, bất kể những kết quả xét loại nào khác hoặc là sửa đổi khác đối với kết quả.

Nếu như không có kết quả chính thức thì những kết quả sẽ được xác định dựa theo bằng chứng xác thực ở tại thời điểm xác định của trận đấu.

Các trận đấu thông thường đã được xác định ngay sau khi sự kiện kết thúc. Một số đơn cá cược có thể được thanh toán trước khi những kết quả chính thức đã được tuyên bố. Công Ty có quyền thay đổi để quyết toán trong những trận đấu của một khoản cá cược thanh toán sai/nhầm.

Kết luận

Qua bài viết đó các bạn đã viêt về luật cá cược thể thao AFB168VN những trận đấu bị hủy hoẵn là bị hoãn trì, hoặc thay đội địa điểm, nếu như không chắc chắn về kết quả ở trong trận đấu thì Công Ty có quyền sẽ tạm ngưng để giải quyết bất kỳ khoản cá cược thể thao nào trong một thời gian vô thời hạn nhé!

Liên hệ chúng tôi