AFB168 Điều Khoản Sử Dụng

Khách hàng ít nhất phải đủ 18 tuổi để đăng kí tài khoản tại AFB168vn.vip

Khách hàng chỉ được quyền sở hữu một tài khoản duy nhất. AFB168vn.vip có quyền từ chối quyền tham gia khuyến mãi đối với những trường hợp nghi ngờ là có hơn một tài khoản.

AFB168vn.vip có toàn quyền quyết định tại bất cứ thời điểm nào về việc thay đổi các Điều khoản và Điều kiện của chương trình khuyến mãi bao gồm việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc hoãn chương trình khuyến mãi.

Người tham gia đồng ý về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ chương trình khuyến mãi của AFB168vn.vip và đồng ý thực hiện đúng các thỏa thuận để bảo vệ quyền sở hữu của công ty đối với chương trình.

Trường hợp vi phạm những Điều khoản và Điều kiện, AFB168vn.vip có toàn quyền thực hiện những biện pháp xử lý phù hợp.

Thông tin của quý khách được AFB168vn.vip bảo mật hoàn toàn và không có bên thứ ba can thiệp vào dữ liệu thông tin của khách hàng.

Số tiền một khách hàng có thể chiến thắng tối đa trong ngày với mức cược bất kỳ là 50.000 USD, Hoặc số tiền tương đương, tương ứng với số tiền được chấp nhận.

Liên hệ chúng tôi