Gửi tiền và nhận tiền thưởng bằng cách chuyển khoản

AFB 168 - Cách nạp tiền và nhận thưởng bằng Tiền gửi.


Bước 1. Chọn Tiền gửi.

Bước 2. Chọn phương thức nạp tiền bạn muốn sử dụng.

Bước 3. Chọn ngân hàng bạn muốn gửi tiền.

Bước 4. Điền số tiền bạn muốn nạp. Ví dụ 100.000 vui lòng điền 100.

Bước 5. Chọn khuyến mãi bạn muốn nhận.

Bước 6. Ghi lại ID giao dịch từ hóa đơn của ngân hàng.

Bước 7. Tải lên hóa đợn chuyển tiền.

Cuối cùng nhấn vào Tiền gửi. 

Liên hệ chúng tôi