Cách rút tiền


AFB168 - Cách rút tiền


Bước 1. Chọn ngân hàng bạn muốn rút tiền 

Bước 2. Điền số tiền bạn muốn rút. Ví dụ 100.000 vui lòng điền 100.

Cuối cùng, chọn mục Rút tiền.

Liên hệ chúng tôi