Đã Hoàn Thành
TID : 230822W80004 (425)
425 Người chơi tham gia giải đấu này
[AFBSports] Goal Rush Championship
USD 1,195.00
Số giải thưởng 50
Ngày bắt đầu : 01-08-2023
Ngày cuối : 28-08-2023
GIẢI ĐẤU Kết thúc giải đấu
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Giải thưởng giải đấu
Xếp hạng Phần thưởng Số tiền
1 Tiền mặt USD 288.00
2 Tiền mặt USD 188.00
3 Tiền mặt USD 128.00
4 Tiền mặt USD 88.00
5 Tiền mặt USD 68.00
6 Tiền mặt USD 50.00
7 Tiền mặt USD 40.00
8 Tiền mặt USD 30.00
9 Tiền mặt USD 20.00
10 Tiền mặt USD 15.00
11 - 20 Tiền mặt USD 10.00
21 - 30 Tiền mặt USD 8.00
31 - 50 Tiền mặt USD 5.00

Thời hạn & Điều kiện

Liên hệ chúng tôi